Er is parkeergelegenheid langs het terrein, volg aanwijzingen op van parkerend personeel.
Langs de Bisschoplaan mag aan één kant worden geparkeerd.
Parkeren aan de Breedsingel en Kerkelaan is verboden tijdens het Winter Wonder Feest
Bussen en Touringcars kunnen het beste de bezoekers afzetten op de kruising Breedsingel/W.A. Nijenhuisweg.